Jubileumkrant, 10 jaar Sportfondsenbad Bolsward

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Z.p. [Bolsward] / 1981
Aantekeningen 16 p., ill. Sportaccommodaties, zwembaden.
Sport Zwemmen
Plaatsnaam Bolsward
Nummer bibliografie 1855