Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van tweede lustrumviering van de Roomsch Kath. Voetbalvereeniging R.O.D.A.,1927 10 april 1937

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1937
Aantekeningen 16 p.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Tilburg
Nummer bibliografie 3317