Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan der Rotterdamsche Voetbal en Athletiek-vereeniging “S.M.V.” (Steeds Moedig Voorwaarts)

op 1 October 1929, waarvan de officieele viering plaats vond op 25 December 1929

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1929
Aantekeningen 39 p., ill. Voetbal en atletiek.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5661