Jubileum nummer Z.L.R.J.V.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Brunssum / 1973
Aantekeningen 24 p. Tweede lustrum van de Zuid-Limburgse rij- en jachtvereniging, 18 maart 1973, Brunssum.
Sport Jacht
Plaatsnaam Brunssum
Nummer bibliografie 5945