Jubileum-nummer van Zeelandia-Varia,Maandblad der Middelburgsche Voetbal- en Athletiek- Vereeniging “Zeelandia”.

Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan der M.V.& A.V. “Zeelandia” vol. 2 (1 maart 1935), afl. 8.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Voetbal | Atletiek
Plaatsnaam Middelburg
Nummer bibliografie 5050