Jeugdsport in Nederland. Een poging tot het vaststellen van de kenmerken, de grenzen en de mogelijkheden van de jeugdsport en de sportieve opvoeding in de Nederlandse sportverenigingen

Bibliografische gegevens

Auteur Heer, Wim de
Categorie Jeugd
Uitgave 3e druk, Ten Brink / z.p. [Meppel] / 1974
Aantekeningen Jan Luiting Fonds 28. Oorspronkelijke uitgave als proefschrift, Leuven, 1969.
Nummer bibliografie 241