Jeugdsport en fair play in het Nederlands sportbeleid van de jaren negentig

Bibliografische gegevens

Auteur Buisman, Albert
Categorie Jeugd
Uitgave SWP / Amsterdam / 2002
Aantekeningen 320 p., ill., lit.opg. Met samenvatting. Ook verschenen als proefschrift: Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 2002.
Nummer bibliografie 240