Jefke Jansen. Van oud-mijnwerker tot Tourheld. Tweevoudig Nederlands kampioen op de weg

Idem, Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw (Van Buuren Uitgeverij, Weert, 1999), p. 179-182.

Bibliografische gegevens

Auteur Geraets, Fons
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Wielrennen
Persoon JJ efke Jansen
Nummer bibliografie 7383