Javasche Ren- en Harddraverij Vereeniging, Java Ren-kalender

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Misset / [Semarang] / 1933, 1935
Aantekeningen Slechts twee van deze jaarboeken in Nederland bekend. Bevatten uitgebreide verslagen van alle wedstrijden in genoemde jaren.
Sport Hippische sport
Nummer bibliografie 1448