Jannes. Profiel van de bijzondere denksporter Jannes van der Wal

Bibliografische gegevens

Auteur Kiers, Jaap en Bouke Nielsen (samenst.)
Categorie Biografische studies
Uitgave Profiel / Bedum / 1997
Aantekeningen 79 p., ill.
Sport Dammen
Persoon Jannes van der Wal
Nummer bibliografie 7629