Jan Vlieg. Een schelm in bondsland

Idem, 101 markante Groningers in de twintigste eeuw (Noordboek, z.p. [Groningen], 2001), p. 182-183.

Bibliografische gegevens

Auteur Hermus, Jacques
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen trainer/coach
Sport Tafeltennis
Persoon Jan Vlieg
Nummer bibliografie 7618