Jan Uitham. De kampioen der verslagenen

Idem, 101 markante Groningers in de twintigste eeuw (Noordboek, z.p. [Groningen], 2001), p. 176-177.

Bibliografische gegevens

Auteur Hermus, Jacques
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Jan Uitham
Nummer bibliografie 7604