Jan Mulder. Een norse romanticus

Idem, 101 markante Groningers in de twintigste eeuw (Noordboek, z.p. [Groningen], 2001), p. 136-137.

Bibliografische gegevens

Auteur Hermus, Jacques
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Jan Mulder
Nummer bibliografie 7490