Jan Bols

Drenthe totaal vol. 3 (1998), afl. 12 (december), p. 2-5.

Bibliografische gegevens

Auteur Polling, Hilde-Marije
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Jan Bols
Nummer bibliografie 7210