Jaap Stam. Hard tegen hart

Bibliografische gegevens

Auteur Stam, Jaap en Jeremy Butler
Categorie Biografische studies
Uitgave Het Spectrum / Utrecht / 2001
Aantekeningen 312 p., ill., reg. Vertaald uit het Engels: Jaap Stam. Head to head.
Sport Voetbal
Persoon Jaap Stam
Nummer bibliografie 7584