Inventarisatie van Sport- en Rekreatie Verenigingen

Bibliografische gegevens

Auteur Bossche Sport- en Rekreatie Raad
Uitgave [Bossche Sport en Rekreatie Raad Den Bosch] / / 1974
Aantekeningen 67 p.
Plaatsnaam Den Bosch
Nummer bibliografie 2968