Internationaal voetbalnieuws

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Weekbladpers, vanaf 1983 De Bruijn’s Bureaux / Amsterdam, ’s-Gravenhage / 1982-1987
Aantekeningen Maandelijks. Vanaf augustus 1987 opgegaan in Voetbal-magazine.
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 7010