Informatiecourant van Volharding t.g.v. het 95-jarig bestaan,1891-1986

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Z.p. / 1986
Aantekeningen [ongepag.].
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Goes
Nummer bibliografie 5019