Indonesia lawn tennis. Tevens officieel orgaan der Persatoean Lawn Tenis Indonesia en Peltidt

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Persatoean Lawn Tennis Indonesia / Semarang /
Aantekeningen vol. 1(1939)
Sport Tennis
Nummer bibliografie 1451