Indische revue der sporten, De. Officieel orgaan van de Voetbalbond Batavia en Omstreken, van de Bataviasche Korfbalbond, van de Afdeeling Batavia der N.I.A.U., en van de Bataviasche Zwemvereenigingen

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Druk: Michiel Vervoort / Batavia /
Aantekeningen Vol.1(1946) . Weekblad. Algemeen sportblad.
Nummer bibliografie 1432