In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bibliografische gegevens

Auteur Swijtink, André
Uitgave De Vrieseborch / Haarlem / 1992
Aantekeningen Sportwetenschappelijke onderzoekingen 20430 p., ill., reg., lit.opg. Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam Standaardwerk
Nummer bibliografie 65