Iets over volksvermaken

Bibliografische gegevens

Auteur Nagtglas, F.
Categorie Traditionele sporten, volkssporten, volksvermaken
Uitgave Fred. Muller [etc.] / Amsterdam [etc.] / 1866
Aantekeningen Werken der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. II, 63 p.
Nummer bibliografie 455