Honderd jaar Leidsche Zwemclub 1886-1986. Jubileumboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der vereniging

Bibliografische gegevens

Auteur Goudswaard, F. e.a.(samenst.)
Uitgave De Leidsche Zwemclub van 1886 / Leiden / 1986
Aantekeningen 108 p., ill.
Sport Zwemmen
Plaatsnaam Leiden
Nummer bibliografie 5546