Honderd jaar gymnastiek, 1866-1966. Amstels Gymnastiek Vereeniging

Bibliografische gegevens

Auteur IJpenburg, A.J.W. en F. Stemmerik jr. (samenst.)
Uitgave / z.p. / z.j. [1966]
Aantekeningen 96 p[+ inlegvellen], ill.
Sport Golf
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3595