Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun sport

Ria Efdée, e.a., (red.), Als de dag van gisteren. Honderd jaar Friesland en de Friezen (Waanders, Zwolle, 1992), afl. 11, p. 247-267.

Bibliografische gegevens

Auteur Boer, Roely
Uitgave / /
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1624