Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur

Bibliografische gegevens

Auteur Huizinga, J.
Uitgave 5e druk H.D. Tjeenk Willink & Zoon / Haarlem /
Aantekeningen 219 p., lit.opgOorspronkelijke uitgave: 1938. Zeer invloedrijk werkCultuurhistorische en -filosofische beschouwing over het spel in de cultuur bij diverse volkeren en in diverse tijdenKlein deel specifiek over sport.
Nummer bibliografie 42