Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding deel 2

Bibliografische gegevens

Auteur Kramer, J.P. en K.H. van Schagen
Categorie Overzichtswerken
Uitgave / ’s-Gravenhage / 1967
Aantekeningen 235 p.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 593