Hippos, maandblad gewijd aan de belangen van de paardenfokkerij en de paardenkennis in uitgebreiden zin

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave / Groningen / 1892-1909
Aantekeningen Niet verder verschenen.
Sport Hippische sport
Nummer bibliografie 6713