Hilversum het Olympisch dorp van 1928

Eigen perk vol. 16 (1996), afl. 3, p. 116-123. Olympische Spelen.

Bibliografische gegevens

Auteur Abrahamse, C.M. en A. van der Schuyt
Uitgave / /
Plaatsnaam Hilversum
Nummer bibliografie 4047