Het Turnblad, gewijd aan de lichamelijke opvoeding, orgaan van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek-Verbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek-Verbond, later Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond / Utrecht, Beekbergen / 1921-1996
Aantekeningen 1 x per 2 weken, later maandelijks. Ondertitel varieert. Voortzetting van Het turnblad, orgaan van het Nederlandsch Gymnastiek verbond. Voortgezet als Gymmagazine.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 6688