Het sportieve verleden van Delft

H.L. Houtzager, e.a. (red.), Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavora 1935-1985 (Rodopi, Amsterdam, 1985) p. 303-316.

Bibliografische gegevens

Auteur Noort, M. van
Uitgave / /
Plaatsnaam Delft
Nummer bibliografie 5139