Het Sportfondsenbad is niet meer. De teloorgang van de Nieuwe Zakelijkheid

De klinker personeelsblad Sector Gemeentewerken Haarlem (1994), p. 8-11.

Bibliografische gegevens

Auteur Uittenhout, Bart
Categorie Accommodaties
Uitgave / /
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3932