Het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen

Paul de Knop, Bart Vanreusel en Jeroen Scheerder (red.),Sportsociologie. Het spel en de spelers (Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, 2002), p. 57-78. Schets in historisch perspectief van het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen en vergelijking tussen beide gebieden.

Bibliografische gegevens

Auteur Knop, Paul de, Hugo van der Poel en Maarten van Bottenburg
Uitgave / /
Nummer bibliografie 133