Het orgaan van den Ned. Krachtsportbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Ned. Krachtsportbond / Amsterdam / 1920-1923
Aantekeningen 2 x per maand. Voortzetting van Krachtsport. Voortgezet als Krachtsport.
Sport Krachtsport, inclusief fitness
Nummer bibliografie 6814