Het ontwerpen en berekenen van een sportzaal te Buena Vista

Bibliografische gegevens

Auteur Hilman, D.A.
Categorie Accommodaties | Nederlandse Antillen
Uitgave Doctoraalscriptie Universiteit van de Nederlandse Antillen / Curaçao /
Aantekeningen 19892 dln.
Nummer bibliografie 1276