Het mysterie Jeanne Immink. De vrouw die naar de wolken klom

Bibliografische gegevens

Auteur Maré, Harry
Categorie Biografische studies
Uitgave Elmar / Rijswijk / 2003
Aantekeningen 247 p., 16 p.pl., ill., krt.
Sport Alpinisme
Persoon Jeanne Immink
Nummer bibliografie 7382