Het liep als een trein maar niet in ’t 100,het liep nl. zo

Bibliografische gegevens

Auteur Widt, Cor de e.a.
Uitgave / Z.p. / 1982
Aantekeningen Eindverslag jubileumcommissie 100 jaar “Robur et Velocitas”.
Sport Cricket | Voetbal
Plaatsnaam Apeldoorn
Nummer bibliografie 2170