Het KOS-gebeuren, orgaan van de Koninklijke Officiers Schermbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Koninklijke Officiers Schermbond / Den Helder / 1960-1980
Aantekeningen 6 x per jaar, later onregelmatig. Opgegaan in KOOS-Kroniek.
Sport Schermen
Nummer bibliografie 6880