Het kaatsspel vroeger en nu

Het noorderland vol. 1 (1941-1942), afl. 7 (april 1942), p. 201-210 en afl. 8 (mei 1942), p. 231-239.

Bibliografische gegevens

Auteur Werkhoven, Joh.
Uitgave / /
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1689