Het Kaatsspel. Een en ander over het spel in het algemeen en over de Franeker Vereeniging tot bevordering en instandhouding van het kaatsspel in het bijzonder

Bibliografische gegevens

Auteur [Cannegieter, Dominicus]
Uitgave T. Telenga / Franeker / 1883
Aantekeningen 36 p.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1663