Het Kaatsplein. De bakermat van het kaatsen in Arum, 1895-1995

Bibliografische gegevens

Auteur Nieuwland, Date m.m.v. de jubileumcommissie en D. Zijlstra
Uitgave Kaatsvereniging “Willem Westra” / Arum / 1995
Aantekeningen 266 p., ill. Teksten in het Fries en Nederlands. Uitgave in opdracht van de Kaatsvereniging “Willem Westra” te Arum ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Arum
Nummer bibliografie 1834