Het Golfertje, officieel informatieblad van de Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond / Rheden / 1991-…
Aantekeningen 20 x per jaar. Ondertitel varieert. Ook onder de titel Midgetgolf bulletin. Voortzetting van Officieel bondsorgaan van de Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond.
Sport Midgetgolf
Nummer bibliografie 6818