“Het gaat om de sport”. Over sportende homo’s en homosport

Vrijetijdsstudies vol. 22 (2004), afl. 1, p. 5-16.

Bibliografische gegevens

Auteur Janssens, Jan en Agnes Elling
Categorie Homoseksualiteit/LHBTI
Uitgave / /
Nummer bibliografie 236