Het dubbelkarakter van sport

Lichamelijke opvoeding (1992), afl. 14, p. 638-641.

Bibliografische gegevens

Auteur Steenbergen, J., N.R. Vos en J.W.I. Tamboer
Uitgave / /
Nummer bibliografie 191