Het Ajax-stadion te Amsterdam

Het bouwbedrijf vol. 12 (1935), afl. 10, p. 99-106.

Bibliografische gegevens

Auteur Tjaden, M.E.H.
Categorie Accommodaties
Uitgave / /
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3527