Herdenkings-uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Middelb. Voetbal- en Athletiek-Vereeniging “Middelburg”

opgericht 20 augustus 1916 – goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 16 februari 1918 No. 7

Bibliografische gegevens

Auteur Groote, W.A. de
Uitgave Middelburgsche voetbal- en athletiekvereeniging “Middelburg” / Middelburg / 1926
Aantekeningen 24 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Middelburg
Nummer bibliografie 5056