Henk van der Grift. Trainen op het Rode Plein’

SchaatsSport vol. 40 (2005), afl. 6 (28 januari), p. 4-5 en 7.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Henk van der Grift
Nummer bibliografie 7332