Henk Kroes. Tocht der Tochten

Idem, 101 markante Friezen van de twintigste eeuw. Klink dan en daverje (Noordboek, Groningen, 2001), p. 116-117.

Bibliografische gegevens

Auteur Boersma, Bauke en Auke Zeldenrust
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen bestuurder
Sport Schaatsen
Persoon Henk Kroes
Nummer bibliografie 7428