Hendrik Bulthuis maakte de zeilsport toegankelijk voor de “gewone man”

special Friesland post vol. 13 (1986), afl. 5 (mei), p. 36-37.

Bibliografische gegevens

Auteur Hollema, Repke
Uitgave / /
Sport Watersport
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1824