Heimwee naar Peking

Bibliografische gegevens

Auteur Vriesekoop, Bettine
Categorie Biografische studies
Uitgave Thomas Rap / Amsterdam / 1994
Aantekeningen Nederlandse Sportbibliotheek 9. 84 p.
Sport Tafeltennis
Persoon Bettine Vriesekoop
Nummer bibliografie 7622